BIURO DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ

OFERTA UZYSKANIA ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELI ZA SZKODY POWODZIOWE, POŻAROWE I INNE MAJĄTKOWE

Biuro APARTAMENT reprezentuje osoby poszkodowane w zakresie dochodzenia świadczeń pieniężnych od ubezpieczycieli. Występuje w imieniu poszkodowanych przed ubezpieczycielami w sprawach dotyczących likwidacji szkód powodziowych, pożarowych oraz innych zdarzeń losowych związanych z nieruchomościami oraz mieniem ruchomym. Podstawą naszego działania jest rzetelność, terminowość oraz lojalność i zachowanie poufności wobec Naszych Klientów.

Nasze Biuro zawsze jest do Państwa dyspozycji, udzielając merytorycznej pomocy związanej z udokumentowaniem i ustaleniem zakresu uszkodzeń oraz z określeniem wysokości roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela.

Pomagamy w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem wpłaconego odszkodowania lub odmową jego wypłaty. Służymy pomocą w przygotowaniu zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela. W imieniu Poszkodowanego ustalimy i udokumentujemy zakres uszkodzeń oraz profesjonalnie dokonamy wyliczenia wartości szkody w budynkach na podstawie szczegółowego kosztorysu budowlanego oraz wyceny mienia ruchomego.

Biuro APARTAMENT realizuje potrzeby naszych klientów dzięki naszej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu w likwidacji szkód majątkowych oraz umiejętności z zakresu obowiązujących przepisów ubezpieczeniowych i aktualnego orzecznictwa sądowego. Stała współpraca z ekspertami z różnych dziedzin umożliwia rozwiązania problemów wymagających wiedzy interdyscyplinarnej.

Nasza firma zapewnia obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem. Na etapie przed sądowym zapewnia mediatora z listy sądowej przedstawionych w trybie art.183² § 3 K.P.C. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewnia obsługę radców prawnych specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym.

Honorarium uzależnione jest od skuteczności działań i rozliczane jest po uznaniu roszczeń przez ubezpieczyciela oraz dokonaniu wypłaty odszkodowania. Nasze wynagrodzenie wynosi ustalony z Klientem stosowny procent uzyskanego odszkodowania. Działania podejmowane są bez pobierania jakichkolwiek zaliczek. Jedynie zleceniodawca, jeśli będzie to niezbędne, ponosi koszty sądowe i biegłych.

Patrz także na Odszkodowania.LB.biz.pl